WaterSam je Njemačka kompanija koja se bavi proizvodnjom automatskih uzorkivača voda koje karakterizira visoka kvaliteta materijala kako bi se osigurala dugoročna pouzdanost uređaja uz minimalno održavanje.

www.watersam.com

Automatski prijenosni uzorkivači voda

Automatski stacionarni uzorkivači voda

Automatske mjerne postaje

Automatski zidni uzorkivač voda

Automatski uzorkivač voda pod pritiskom