Slamed®- proizvođač opreme za rukovanje tekućinama i analizatora za potrebe medicinskih, kemijskih i bioloških laboratorija koje karakterizira visoka kvaliteta materijala, trajnost i prihvatljiva cijena.

Slamed® analizatori su posebno dizajnirani kako bi zadovoljili zahtjeve malih laboratorija za nesofisticiranim analitičkim instrumentima. Jednostavno rukovanje, dokazana tehnologija i niski troškovi korištenja su obilježja analizatora cijenjena od strane korisnika.

www.ratiolab.com

Pipete

Dispenzori

Koagulometar

Osmometar

Chloridmetar