SKC – američka kompanija osnovana 1962. godine u Pittsburgu, SAD. SKC je specijalizirani proizvođač različitih instrumenata i dodatne opreme za uzorkovanje zraka.

www.skcinc.com

Pumpe za uzorkovanje zraka

Pasivni uzorkivači plinova i para

Uzorkivači čestica

Vrećice za uzorkovanje

Kalibratori