Schuett-biotec je proizvođač opreme i potrošnog materijala za biotehnologiju, mikrobiologiju i molekularnu biologiju.

Sva oprema se razvija i proizvodi u Njemačkoj.

www.schuett-biotec.de

Plamenici

Ručni brojači kolonija

Čepovi

Inkubatori

Lonci za anaerobe

Aluminijske petri ploče

Rotatori ploča

Eze