R-Biopharm- lider u području kliničke dijagnostike, osobito u dijagnostici infekcija probavnog sustava kao što je detekcija norovirusa. Ostatak proizvodnog programa čine validirani testovi za serološku dijagnostiku, alergije, gastroenterologiju i molekularnu dijagnostiku koje karakterizira visoka kvaliteta i jednostavno korištenje.

R-Biopharm je prisutan diljem svijeta i konstantno razvija nove i inovativne testove. Svi testovi posjeduju CE markicu.

www.r-biopharm.com

Alergijska dijagnostika

Detekcija antitijela

Detekcija antigena

Intolerancija na hranu

Gastroenterologija

Detekcija histamina

Molekularna dijagnostika

Detekcija vitamina / biotin

Istrumenti / softveri / dodatna oprema