Pall Corporation  je globalni lider u visoko tehnološkoj filtraciji, razdvajanju i pročišćavanju.

Pall svojim proizvodima zadovoljava sve potrebe najzahtjevnijih life-science i industrijskih korisnika.

www.pall.com

Sterilna filtracija i pročišćavanje

DNA & RNA pročišćavanje

Izolacija i priprema uzoraka proteina

Analitička kontrola kvalitete

Mikrobiološka kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete okoliša

Tangencijalna filtracija

Filtracija zraka i plinova