A.B.E – novi francuski proizvođač opreme za mikrobiološke laboratorije, čiju glavnu snagu čine inovativni proizvodi i stručni zaposlenici koji su svoje iskustvo stekli u jednom od vodećih svjetskih proizvođača opreme za potrebe mikrobioloških laboratorija.

www.alliance-bio-expertise.com

MEDIAWEL30®- automatski autoklav za pripremu hranjivih podloga

DISTRIWEL 440®- automatski punjač petrijevih posuda

DOSYWEL®- peristaltička pumpa

DILUWEL®- gravimetrijski dilutor

MIXWEL®- homogenizator

AIRWEL®- uzorkivač mikrobiološke kvalitete zraka