Epidemiologija, klinička slika, dijagnostika, terapija i prevencija infekcija probavnog sustava

Home » Novosti » Epidemiologija, klinička slika, dijagnostika, terapija i prevencija infekcija probavnog sustava
22. ožujka 2019. godine u hotelu Dubrovnik u Zagrebu sudjelovali smo na stručnom simpoziju “Epidemiologija, klinička slika,
dijagnostika, terapija i prevencija infekcija probavnog sustava” u organizaciji najrelevantnijih stručnih društva iz područja probavnih infekcija.

Na simpoziju su prikazane novosti u epidemiologiji, osobitosti kliničkih slika pojednih infekcija i nove, suvremene mogućnosti u dijagnostici, liječenju i prevenciji probavnih infekcija, a na našem izložbenom prostoru predstavili smo:

R-Biopharm- brzi testovi, elisa testovi, pcr kitovi…

Liofilchem- gotove i dehidrirane podloge, identifikacija mikroorganizama…

Sifin Diagnostics- serumi, podloge…

Pro-Lab- laboratorijska dijagnostika.

Apacor- koncentratori parazita…

Alliance Bio Expertise- autoklav za pripremu podloga, punjač petri ploča, mikrobiološko uzorkovanje zraka, dilutori…

Faster- mikrobiološki sigurnosni kabineti, -86°C ledenice…

Giles Scientific- potpuno automatizirani sustav za kliničku mikrobiologiju (automatsko očitavanje antibiograma i sl.).